[DN FMV] [LightL] Oshakashama – RADWIMPS

Hí hí hnay nghỉ học lên xả hàng, làm cái vid này là mất nhiều công sức nhất T_____T

Lời bài hát nó hợp quá nên phải làm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s